1945 NCAA Tournament Bracket

Round 1Round 2Round 3
E A S T New York 59
Tufts 44
NYU 70
Ohio St 65 OT
NYU 45
Okla St 49
Ohio State 45
Kentucky 37
W E S T Oklahoma St 62
Utah 37
Okla St 68
Arkansas 41
Arkansas 79
Oregon 76

Third Place Games

Oregon 69
Utah 66
Kentucky 66
Tufts 56