1939 NCAA Tournament Bracket

Round 1Round 2Round 3
E A S T Villanova 42
Brown 30
Nova 36
Ohio St 53
Ohio St 33
Oregon 46
Ohio State 64
Wake Forest 52
W E S T Oklahoma 50
Utah St 39
Oklahoma 37
Oregon 55
Oregon 56
Texas 41

Third Place Games

Texas 49
Utah St 51